tirsdag, september 04, 2007

Bonderøvsland hvor lighed sættes over fornuft

Nu er der indgået et skatteforlig.   Skattenedsættelser til alle burde vel gøre os alle lykkelige(re).
Men den løsning, der er strikket sammen vidner om et stort problem, som gør mig bange for, hvilken fremtid Danmark har.

For det første er alle økonomer enige om at det tiltag, der har størst effekt på både forøget skatteindtægter og større udbud af arbejdskraft, det er nedsættelse eller fjernelse af topskatten.

Men det er ikke populært at sige - for det får jo hurtigt smag af at "de rige" gir sig selv skattenedsættelser.   Pia og hendes mobilisering af småligheden og middelmådigheden har betydet at man har kunnet tvinge en aftale igennem, hvor man vælger den løsning, der for mange opfattes som mest retfærdigt selvom det ikke er det mest fornuftige.

Det er problemet med repræsentativt demokrati - at de beslutninger de folkevalgte tager er de som befolkningen kan forstå - eller rettere - man laver ikke de tiltag som befolkningen ikke kan forstå uanset om det ville være det mest fornuftige.
Vi lader os så at sige styre af laveste fællesnævner.   

Danmark vil gerne være et af verdens førende videnssamfund.   Men det bliver vi ikke ved at få 7.200 flere kassedamer i arbejde.   Det bliver vi derimod ved at stoppe den hjerneflugt som den tårnhøje marginalskat medfører.

De unikke og dem med ideerne er de som skal sætte gang i videnssamfundet, hvor den bedste ide på verdensplan vinder - ikke den næstbedste eller i Danmarks tilfælde den tiendebedste.

I lighedens og smålighedens navn kører hygge-nygge-bondesamfundet Danmark sig selv ud på et sidespor som ingen vegne fører.

Uddannelsessystemet i Danmark er godt, men ikke så godt at vi kan konkurrere imod hele verden.   Der har samfundet nemlig sparet og det betyder at vi risikerer at mangle de evner og færdigheder, der i fremtiden skal sikre Danmark en føreposition.

Lige nu er der et historisk opsving, hvilket betyder at det går godt næsten uanset, hvad der sker.  Men når den en dag kommer en nedgang i økonomien så vil Danmarks svagheder blive udstillede.    Men vi kan jo håbe på at alle de danske talenter, som arbejder ude i verden, hvor de kan få en bedre betaling for deres arbejde til den tid vil sende penge hjem til moderlandet.

Anatoliet har i efterhånden mange år sendt deres lyse hoveder ud i verden for at de kan tjene penge og sende dem hjem til deres fattige hjemegn.  I mine øjne har Danmark med den nye forkvaklede skattereform taget et afgørende skridt til at blive videnssamfundets Anatoliet!