søndag, september 19, 2010

Fæng svæj på jysk

For mange år siden fik jeg i forbindelse med et jobskifte en bog i gave fra min afgivende chef. Dengang opfattede jeg den mest som en form for gimmick med et budskab.

Men over årene har jeg opdaget at bogen faktisk er rigtig god.
Karen Kingstons "Ryd op i dit rod med Feng Shui".

En god andel af I mine kære læsere, vil vide at Jeppe og Feng Shui ikke som udgangspunkt er specielt kompatible. Selvom jeg sagtens kan acceptere at nogle ser mening i at skabe energibane mod nord, placerer soveværelset mod syd og sørger for at have et antal planter der minimum matcher antal elektriske apparater - ja så er jeg ikke en beliver.

MEN bogens metoder er ganske fremragende - dejligt praktiske og, hvad der vinder mig over, effektive.
Selvom logikken og argumenterne for at rydde op og gå ganske drastisk til værks er funderet i Feng Shui så mener jeg sagtens at kunne sortere det mest flagrende hippieævl fra og se at Karen Kingston rent faktisk har fat i noget, der kan overbevise en notorisk samler som jeg til at smide ting ud.

Bogens budskab er så simpelt at det er smukt: du får energi ved at komme dit rod til livs og stort set alt det du ikke har brugt de seneste par år kommer du aldrig til at bruge igen (og skulle du mod forventning få brug for det så anskaffer du dig det igen).

Jeg har opdaget at det på mig virker enddog meget afslappende at sortere mine ting i skabe, loftrum og kælderrum. Samtidigt er gevinsten umiddelbar i form af mindre rod og mere plads. Sidegevinsten er at jeg finder ting, som jeg har glemt at bruge, som igen kommer frem i lyset samt at jeg får en kærkommen lejlighed til at gense effekter, der har en blivende og væsentlig affektionsværdi og kan få minder til at stå knivskarpt for en stund.

Hvis man tilsætter bogen en god sjat fornuft så får man en herlig jysk feng shui som virker.